Årsmøte 03.03.19 kl. 17.00

Merk av datoen i din kalender. Vanlige årsmøtesaker. Saker som du ønsker behandlet på årsmøtet melder du til styret innen 01.02.19