Litt historie

UL Fram, Soløy i Lavangen, ble stiftet 17.oktober 1896, og laget er i dag det eldste, aktive ungdomslaget i Troms fylke. Iniativtakeren var lærer Berhard Dahl som forøvrig ble Lavangens første ordfører i 1907.

Fra lagets stiftelse til 1906 finnes ingen protokoller som viser lagets aktivitet, men det er hevdet av den eldre generasjonen at laget ble stiftet på låven hos John Bertheussen, Aa. Her hadde de skuespill, dans og annen underholdning de første årene. Det er også grunn til å tro at stifteren, Berhardt Dahl var lagets første leder.

Ungdomslaget har vært aktivt gjennom alle dise årene og fortsatt er det!

- det er en historie medlemmene virkelig kan være stolte av å bringe videre!

At det har vært mulig å holde drift i et ungdomslag i over hundre sammenhengende år, er et godt bevis på det samhold og det engasjementet som finnes i bygda. Det vises at det har vært personer opp gjennom tidene som har hatt pågangsmot, evne og vilje til å drive laget og sett viktigheten av dette lille lokalsamfunnet.

Medlemmene i ungdomslaget har helt siden starten vært svært samfunnsengasjert, og laget har derfor vært en viktig medspiller i utviklingen av lokalsamfunnet. Det kan nevnes at laget fikk istand den første skiløypa i kommunen, var de som først var ute med "trimkasser" i skog og mark, startet pensjonistforening, drev qviz allerede på 70-tallet under navnet "Kven veit" og fikk i gang kommunal musikkskole og ungdomsklubb. Laget har fått til en rekke store arrangementer som for eksempel bueskytterstevner og landsstevne for Noregs ungdomslag. I tillegg til en rekke andre ting som et aktivt lag innen sang, dans og husflid. - noe av dette forstsetter denn dag i dag, mens noe har fått en litt annen og kanskje moderne form. Huset har vært utleid til for eksempel herredshus, kontor for General Fleciher, musikkskole og har i dag deler av huset utleid til kommunal barnehage.

Laget fikk Lavangen kommunes aller første kulturpris i 1990. I utdelelsen ble det blandt annet sagt: "Laget har vært en av de store kulturbærerne i Lavangen og ble derfor av et enstemmig kulturutvalg, tildelt Lavangen kommunes første kulturpris". 

Laget er i dag, som for over 100 år siden, et lag som følger med i tiden og har aktive, engasjerte medlemmer.

 

TOLKEN er et historisk blad. Et medlemsblad som har vært så lenge noen kan huske...

 - i 1909 skiftet ungdomslagets håndskrevne blad navn fra "Ungdomstolken" til Tolken. Enkelte år dengang  var interessen svært laber, og medlemmene ble anmodnet om å få "liv" i ungdomslagets blad. Fra 30-tallet står det protokollert at "Tolken" ble opplest under medlemsmøter.

- i dag har vi modernisert oss, å kommer ut over hele verden.