Velkommen til medlemsmøte

Mandag 5. oktober 2015 kl. 18.00

Saker:
referater
dugnad
arrangement vinter 2015/2016
aktiviteter for barn?
eventuelt