Tillitsvalgte og arbeidsplan 2015

Oversikt over tillitsvalgte og vedtatt arbeidsplan.  Fil Tillitsvalgte 2015
Fil Arbeidsplan 2015 - vedtatt av årsmøtet


Alle tillitsvalgte må sjekke om kontingent 2015 er betalt. Den må være innbetalt senest 15.04.15.

Kr. 250,- til vår konto 0540.07.80422. mer innbetalingen med ditt navn.
(Kr.  150,- for deg under 20 år eller over 70 år )