Årsmøte 2015

Tirsdag 10. mars 2015 kl.  18.00 på Framheim Vanlige årsmøtesaker.

Saker som du ønsker at årsmøte skal behandle meldes inn til styret senest innen 15.02.15.

Velkommen!


Styret