Medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte på Framheim 6. mai kl 20.

 


Les hele saken >>

Medlemsmøte

Ungdomslaget inviterer til medlemsmøte, onsdag 27.april kl. 18.00.

Medlemsmøte

er flyttet fra torsdag 30. september til mandag 4. oktober kl. 19.00.

En av sakene på dette møte blir dugnad. Før jul skal det snekres opp en "bod" på scenen. Det er ønskelig  fra huskomiteen at det settes opp faste dager, faste klokkeslett til "boden" er ferdigstilt  - dersom dette blir vedtatt vil disse dagene bli opplyst om på disse sidene.


Fra årsmøte

Ungdomslaget avholdt sitt årsmøte 24. februar
Les hele saken >>

17. mai 2011

Kulturutvalget har sendt ut høring ang. fellesarrangement i flerbrukshallen 17. mai 2011. Hva er medlemmenes synspunkt på dette?

Skal laget gå inn for å få ett felles arrangement i hallen? eller skal laget holde på den faste tradisjonen?

Det er et ønske at medlemmer tenker litt på dette - på årsmøte i laget 24. februar 2011 skal dette debateres og fatte beslutning.


Medlemsmøte

Mandag 4. oktober var det medlemsmøte på Framheim.


Les hele saken >>

Medlemsmøte 12.april 2010

kl 18.30 på Framheim


Les hele saken >>

Årsmøte 2011

Dato for årsmøte 2010 er satt til 24. februar, klokken 18.00. Medlemmer har fått saksliste.

Årsmøte

Dato for årsmøtet var 24. februar 2010.

På årsmøtet ble det valgt styre, samt medlemmer til ulike råd og utvalg.  Her er de største gruppene/nemdene:


Les hele saken >>

Tidligere artikler